Sol·licitud d'ajut econòmic/declaració responsable i autorització de consulta de dades per a activitats de vacances d'estiu 2022 per a infants i adolescents